Aleksandravėlės kaimo bendruomenės svetainė kraunasi!

Savanorių kapai

Čia palaidota 12 1918-1920 Nepriklausomybės kovose žuvusių savanorių. Dauguma iš tolimesnių Lietuvos vietovių, žuvusių prie Raudinės, Kriovinių ir kitur. Netoli savanorių kapų yra paminklo, žuvusiems vokiečių kareiviams Pirmojo pasaulinio karo (1914 – 1918) metu, liekanos.