Aleksandravėlės kaimo bendruomenės svetainė kraunasi!

Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia

Prie Obelių-Zarasų kelio. Tinkuoto akmenų mūro. Pastatyta 1796 m. Klasicistinio stiliaus bažnyčia (30×15 m), su bokšteliu ant kraigo. Turi 3 altorius. Nedidelis šventorius (40×30 m), akmenų mūro tvora, kampuose yra 2 mūrinės varpinės (9 m aukščio). Dabartinę mūrinę bažnyčią 1782–1796 m. pastatė dvaro savininkas Ignas Morikonis. 1795 m. įsteigta parapija, paskirtas klebonas. Klebonija buvo mūrinė, vėliau pastatyta medinė. Aleksandravėlėje 30 metų klebonavo Pranas Savickas (1778–1863), rašęs eiles. Paskutinį rugpjūčio sekmadienį Aleksandravėlės bažnyčioje vyksta Švč. Mergelės Marijos paguodos atlaidai (Patiešimo).