Aleksandravėlės kaimo bendruomenės svetainė kraunasi!

Poeto Pauliaus Širvio tėviškė

Degučių k.

Kiekvienas turim savo kelią, kelio pradžią, (…) mes ir vėl sugrįžtame namolei.
Į savo pradžią – kaip iš dausų atgal sugrįžta paukščiai.
Mano kelias su berželiais, pušynėliais, su tyliais liūdnais smūtkeliais prie upelių – šaltinėlių veda giriom pro Sartus nuo Padustėlio. (…) Bet čia tik mano kelio pradžia. Padustėlio kaime aš gimiau, o išėjau į didįjį vieškelį iš Degučių kaimo, kitame gale Sartų ežero, netoli Bradesių, Keležerių, Mieliūnų, Jovydžių, Guotinės, Skaistinės… kur dunkso Pasarčių, Ratuoklių, Aukštarų, Ratylos miškai, kur skamba ulba Mergavonių, Lingavos, Suokimbalos, Karvelbalos, Karvelynės brūzgynai. Ne su visais suminėtais kaimais Degučių ribos susisiekia. Aš tik norėjau atkreipti dėmesį, kokie gražūs šių apylinkių pavadinimai…

Paulius Širvys

Degučių k. gyveno poeto Pauliaus Širvio tėvai, čia vaikystės ir jaunystės metus praleido Povilas, tik vėliau imtas vadinti Pauliumi. Čia su broliu, abu ilgais lininiais marškiniais, bekelniai lakstė po laukus, lenktyniavo, kurio pasirinktas vyturėlis aukščiau pakils, iš čia ėjo į Aleksandravėlės mokyklą, čia liko visiškais našlaičiais… Čia grįžo iš karo, grįždavo iš darbo Rokiškio ir Pandėlio  redakcijose, iš Vilniaus.