Aleksandravėlės kaimo bendruomenės svetainė kraunasi!

Paminklinis akmuo „Pilenė“

Ankstesnis Aleksandravėlės pavadinimas. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Pilenės vardas paminėtas dar 1547 metais. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras apie XV a. vid. Biržų žemes padovanojo savo sekretoriui Grigaliui Petkevičiui. Tada giminystės teisėmis žemės atiteko Jurgiui Radvilai. Pagal imperatoriaus Karolio V privilegiją Biržų Radvilos gavo kunigaikščio titulą. Kunigaikščiams Radviloms be pačių Biržų dar priklausė 7 miestai ir 34 dvarai bei polivarkai. Tarp jų buvo ir Pilenės dvaras. Apie 1700 m. Pilenės dvarą nusipirko grafas Benediktas Marikonis iš Italijos. Jis pastatė plytinius dvaro rūmus, tvartus, svirną, vėjinį malūną, karčiamą ir kt. Ir šį padidėjusį objektą pavadino Piljanava. Dar yra pasakojimų, kad kurį laiką buvo vadinama ir Tylinava. Bet, kaip suprantame iš dokumentų, apsistota ties Pilenės pavadinimu.