Įvykdyti projektai

Įvykdyti projektai

Duomenys apie gautą paramą iš valstybės, savivaldybės biudžeto ar ES programų

Projekto pavadinimas Projekto įgyvendinimo laikotarpis Paraiškos registracijos numeris Teisės akto dėl paramos skyrimo pavadinimas, data ir numeris Finansavimo šaltinis Paramos suma, Eur
Kad gyventi būtų geriau ir gražiau 2006-2008m. ZUM/KB 2006-317 ŽŪ Ministro įsak.

2007-02-21, Nr.3D-79

NMA 4910,00
Per gyvenimą su šypsena 2010m. S-NVO 21-11-7.3 Rokiškio saviv.adm.dir.

įsak2010-04-07 Nr.AV-349

Sav. biudž. 228,00
Paulius Širvys – krašto žmones telkiantis vardas 2011-2012m. LEADER-11

Rokiškis-10-010

NMA agent.direkt.  įsak. 2011-09-07

Nr.BRI-972

VVG 8058,00
Jaunimo iniciatyva Aleksandravėlės kaimo bendruomenėje. 2011m. S-NVO-21.17 Rokiškio raj. sav. adm. dir. įsak. 2011-04-14  Nr.AV-377 Sav.biudž. 145,00
Aleksandravėlė matoma ir žinoma 2010-2011m. 4NT-KP-10-1-0010-PR001 ŽŪM ministro

Įsak. Nr 3D-99

2010-02-09

 

Nacionalinis kaimo tinklas 1162,00
Idėjų autobusas 2012-2013m. STP-KP 12-1-0105 Įsak.Nr.S-KP-0098284

2012-05-31

Nacionalinis kaimo tinklas 3428,00,
Aleksandravėlė keičiasi 2012-2013m. PKB-326 ŽŪ Ministro įsak.

Nr.3D-601/2012-07-16

NMA 7117,00
Kaimo versliukas 2015  

KB-15-21

ŽŪM sprendimo nr. 3D-532 2015m.06.23 NMA  7000
Sveikai gyvensi – ilgai nesensi 2015

2016

Rokiškio raj. sav. adm. dir. įsak. Rajono  sav. biudžetas 150

180

Atmintį išsaugokim ateinančioms kartoms 2016 BVS-4 SADM kanclerio potvarkis A3-53 LR SADM 7666
 Būk saugus-apsaugok kitus.  kas metai

 

 Kermošiaus linksmybės  2014

2015

 Rajono savivaldybė  50

80

Pasidalink: