Bažnyčia

Bažnyčia

Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia

Aleksandravėlė
LT–42010 Rokiškio r.
Tel. 8(458) 7 86 38

DVASININKAI

Adm. kunigas- magistras. Laimonas Nedveckas (Obeliai)

PAMALDOS

Sekmadieniais: 10 val.
Šeštadieniais ir šiokiadieniais: pagal susitarimą

ATLAIDAI IR ŠVENTĖS

Švč. M. Marijos Paguodos – rugpjūčio IV sekmadienį

APIE BAŽNYČIĄ

Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčia yra Rokiškio rajone, Aleksandravėlės kaime, prie Obelių-Zarasų kelio.  Pastatyta 1796 m. Klasicistinė.

Dabartinę mūrinę bažnyčią 1782–1796 m. pastatė dvaro savininkas Ignas Morikonis. 1795 m. įsteigta parapija, paskirtas klebonas. Klebonija buvo mūrinė, vėliau pastatyta medinė. 1832 m. bažnyčiai priklausė 1,5 valako žemės. XIX a. antrojoje pusėje Aleksandravėlėje 30 metų klebonavo Pranas Savickas (1778–1863), rašęs eiles. Bažnyčia klasicistinė (30 x 15 m), su bokšteliu ant kraigo. Turi 3 altorius. Nedidelis šventorius (40×30 m), akmenų mūro tvora su  keturiolika Kryžiaus kelio stočių. Dvi identiškos Aleksandravėlės bažnyčios varpinės statytos XVIII a. pab. kartu su bažnyčia arba XIX a. pradžioje. Iš archyvinių šaltinių žinoma, kad 1820 m. dešiniąją varpinę užbaigė Šv. Jono medinė statula, kairiąją – Šv. Florijono.

Apie bažnyčios pastatymo vietą sklando legenda. Ji pasakoja, kad bažnyčios vietą nurodęs Šv. Mergelės Marijos paveikslas, iš degančios dvaro koplyčios stebuklingai atsiradęs ant kalvelėje augančio medžio. Vadinasi, bažnyčia turėjusi stovėti būtent čia, o paveikslas – kaboti didžiajame altoriuje.  2016 m. rugpjūčio 28 d. paminėta bažnyčios 220 m. sukaktis. Dalyvavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Pasidalink: