Apie

Apie

Aleksandravėlė –gyvenvietė Rokiškio sav.  Obelių seniūnijoje 11 km į pietryčius nuo Obelių ir 8 km į šiaurę nuo Antazavės. 5 km. nuo respublikinės reikšmės  kelio Rokiškis-Dusetos-Daugailiai.

„Pilenės (dabartinės Aleksandravėlės) vardas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas dar 1547 metais. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras apie XV a. vid. Biržų žemes padovanojo savo sekretoriui Grigaliui Petkevičiui. Tada giminystės teisėmis žemės atiteko Jurgiui Radvilai. Kunigaikščiams Radvilams, be Biržų, dar priklausė 7 miestai ir 34 dvarai bei palivarkai (tarp jų buvo ir Pilenės dvaras, kiek vėliau pastačius plytinius dvaro rūmus, tvartus, svirną, vėjinį malūną, karčiamą ir kita, šį padidėjusį objektą pavadino Piljenava). XVIII pr. Aleksandravėlė (Piljenava) priklausė Morikoniams. Yra legenda, kad  dvaro pastatų ir koplyčios statybos darbus prižiūrėjo Morikoniui ištikimas ir mylimas ūkvedys Aleksandras. Užlipęs ant pastolių pasižvalgyti, Aleksandras  paslydo, nukrito ir užsimušė. Dvarininkas taip gailėjęs ištikimo tarno, kad jo garbei Piljenavą pavadinęs Aleksandrava. Ignotas Morikonis savo lėšomis ir rūpesčiu pasiryžo Aleksandravoje steigti parapiją ir pastatyti bažnyčią, kuri buvo užbaigta 1896 m.  XIX a. trečiajame dešimtmetyje Aleksandravos dvaras jau priklausė bajorui Benediktui Petkevičiui. 1840 m. Aleksandrava pervadinta  Aleksandravėle.

Žymūs žmonės

  • 1835-1864 m. Aleksandravėlės bažnyčioje klebonavo kunigas-poetas Pranas Savickas
  • Degučių km. gyveno, Aleksandravėlėje  mokėsi poetas Paulius Širvys (1920–1979).
  • Broliai Žukliai – skulptoriai  Vladas, Albertas ir Leonas, biologas Lionginas, medikas Julius  19311938 m. mokėsi Aleksandravėlės pradžios mokykloje,
  • Aleksandravėlėje 1941 kovo 16 d. gimė matematikas, fizinių mokslų daktaras Juozas Juvencijus Mačys.

Aleksandravėlės kaimo bendruomenė įsteigta 2005 m. Steigėjai: Gintautas Juškėnas, Marija Sinkevičienė,Genovaitė Šajaukienė. Bendruomenės tarybos pirmininkai: 2005-2009 Darius Mekšėnas, 2009-2014-Dovilė Pučinskienė,  2014-2016 m. Genovaitė Samulionienė. Nuo 2016 m. Marija (Vida) Sinkevičienė.  Bendruomenėje 40 narių. Glaudžiai bendradarbiauja Aleksandravėlėje veikiančios įstaigos: kultūros centras, biblioteka, bažnyčia.

2016 m. vykdytas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamas BVS projektas „Atmintį išsaugokim ateinančioms kartoms“(vadovė Genovaitė Šajaukienė) Jo lėšomis įsigyta multimedija, fotoaparatas, armonika, tautiniai drabužiai, apranga gėlių barstytojoms. Išleistos knygelės „Aleksandravėlės Pranciškaus Serafiškojo bažnyčios ir parapijos istorija“ (Alma Mekšėnienė) ir „Nusikaltimas žmoniškumui“ (Genovaitė Šajaukienė). Dviejų dienų renginiais paminėtas bažnyčios 220 metų jubiliejus. Pastoviai dalyvaujama saugaus eismo veikloje, konkursuose, projektinėje veikloje. (vad. Alma Mekšėnienė), Vykdytas sveikatingumo projektas „Sveikai gyvensi – ilgai nesensi“ (vad. Genovaitė Šajaukienė) Įsigyta pavėsinė.

Pasidalink: